Geschiedenis

De firma Steja Transport International NV werd op 19 oktober 1996 opgericht door de heer Richard De Wilde en heeft haar maatschappelijke zetel in Antwerpen.

Richard De Wilde was sinds zijn jeugd al actief in de binnenvaart. Aanvankelijk voer hij met zijn vader op “spitsen” (= een klein schip van 38m op 5,05m) om later zelf met een eigen schip te beginnen. Het ging familie De Wilde voor de wind en in de loop van de tijd werd geleidelijk aan meer geïnvesteerd in nieuwe, moderne (container) schepen.

Bevrachting

Het werk dat Richard werd aangeboden groeide steeds maar aan zodat het noodzakelijk was om schepen van collega schippers in te schakelen. Zo ontstond dan de bevrachtingsactiviteit.
Mijnheer De Wilde werd vervoerscommissionair en de firma Steja Transport International werd opgericht! In 2001 besliste Richard om te stoppen met varen en zich voor 100% toe te leggen op het bevrachten van schepen.

Werknemers

Op het kantoor werken 3 personen, namelijk Mr. De Wilde zelf en twee mederwerkers.

Stefan houdt zich op de achtergrond bezig met het management van Steja Transport International en het beheer van de eigen vloot.

Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds verder gebouwd aan de toekomst van Steja Transport. Momenteel staan er weer een aantal projecten op stapel die zich in de nabije toekomst zullen ontplooien.